zajac_lupus

ZAJĄC W PRZEBIEGU

Konkurencja służy do szkolenia i ćwiczeń w strzelaniu śrutem do celów poruszających się po ziemi równolegle do strzelającego w obu kierunkach, pięciokrotnie. Do makiety zająca strzela się z odległości 35 m, zając jest widoczny na odcinku 6 m.

DZIK W PRZEBIEGU

Konkurencja służy do szkolenia i ćwiczeń w strzelaniu kulami do celów poruszających się po ziemi równolegle do strzelającego w obu kierunkach pięciokrotnie. Do tarczy dzika strzela się z odległości 50m widocznej na odcinku 10m. Tarcza posiada kręgi punktowe od 10 w dół, suma zdobytych punktów to max. 100, wg przestrzelin na tarczy.

dzik_lupus
trap_lupus

OŚ MYŚLIWSKA (TRAP)

Oś myśliwska służy do szkolenia w strzelaniu do celów odlatujących od strzelca. Z takimi celami spotykamy się na polowaniu na kuropatwy, na „brodzone” kaczki, kaczki z podjazdu łodzią, na płoszonych bażantach i wszelkie ptactwo „z podrywu” i z pod psa myśliwskiego.

Oś myśliwska składa się z płyty strzelnicy i z przedpola, które stanowi przestrzeń polotu rzutków i pole ostrzału. Usytuowanie strzelnicy wymaga, aby kierunek strzelania wypadł ku północy; dopuszczalne są niewielkie odchylenia na wschód albo też na zachód.

Płyta strzelnicy jest elementem najważniejszym. Szerokość płyty wynosić powinna co najmniej 15 metrów, a długość 20 metrów. Na środku czołowej krawędzi płyty usytuowany jest schron, który stanowi pomieszczenia dla wyrzutni i schronienie dla pracującej przy wyrzutniach załogi. Wielkość schronu musi zapewniać swobodne manipulowanie wyrzutniami.

KRĄG MYŚLIWSKA (SKEET)

Krqg myśliwski jest strzelnicą, służącą do szkolenia i ćwiczeń w strzelaniu do celów w locie na różnych kierunkach, z którymi spotykamy się w sytuacjach na polowaniu na ptactwo. Oś strzelnicy stanowi cięciwa łuku, na którym rozmieszczone są stanowiska strzeleckie. Oś kręgu myśliwskiego ma 36,8 m długości i usytuowana powinna być na kierunku wschód-zachód. W odległości 5,5 m od środkowego punktu osi kręgu w stronę przedpola strzelnicy wyznaczony jest „punkt krzyżowania się rzutków”; jest to bardzo ważny element kręgu myśliwskiego. Z punktu krzyżowania się rzutków wyznaczony jest na osi kręgu łuk o promieniu długości 19,2 m. Na tym łuku rozmieszczonych jest w różnych odstępach siedem stanowisk strzeleckich o kształcie kwadratowych powierzchni o boku 1 metra. Stanowiska skrajne, to jest 1-sze i 7-me znajdują się na przeciwległych końcach osi kręgu. Stanowisko środkowe, czyli 4-te znajduje się w środku łuku kręgu, na przedłużeniu linii, łączącej punkt krzyżowania się rzutków i środkowy punkt osi kręgu.

skeet_lupus

ROGACZ / PRZELOTY (BAŻANT) - W BUDOWIE